เพื่อความสะดวกเลยแยกมาอีกเอนทรีเลยดีกว่า

มีคำถามไปฝากที่เอนทรี